Donation

Bank Account Details :

Bank Name: Bank of Maharashtra
Bank Branch : Tilak Road Pune
Account Name: Torana Rajgad Parisar Samajonnati Nyas
Account Number : 60007119478
IFSC: MAHB0000041

PAN : AAATT5421G

80G Details:
I.T. Exemption U/S 80(G) vide Certi. dt. 10-04-2011
No. PN/CIT-IV/80G/56/2010-11/3417
w.e.f. 01/11/2009

 

TORNA RAJGAD PARISAR SAMJONNATI NYAS
Chairman
Shri. Umesh Deshpande:
98220 80214,

Secretary
Shri. Mandar Atre
9422008068,

Joint Secreary
Shri. Ramesh Ambekar:
9421051822

Trustee
Shri. Yashwant Mithbhakre
9730033647

Shri. Uday Purandare
9921096905,

Shri. Pramod Khaladkar
9822408791

Shri. Sunil Deshpande
9822408792

Shri. Manohar Kokate
9881572492,


Shri. Nilesh Purohit
9921165433

Shri. Maruti Bhuruk
7588765560

FOR DONATION CONTACT
> Ulhas Savalekar - 8975789350
> Hari Om Malshe - 9604441302
> Dhanaji Jadhav - 9594993834
> Dada Dabadghav - 98508449867
> Anil Thakar - 7350680352
> Ravi Phadke - (020) 24219316
> Shantaram Badhe - 9657072842
> Hari Gokhale - 9850133563
> Anant Kulkarni - 9763238699
> Chinmay Kavi - 9822771038